Home

 

WAT IS DE DALA?

De DALA staat voor Dutch Aesthetic Laser Association en is de enige Nederlandse beroepsvereniging die zich serieus inzet voor de kwaliteit van laser, licht en op energie gebaseerde behandelingen.

De toepassing van lasers is sinds een aantal jaren flink ingeburgerd geraakt. Lasers worden ingezet om rimpels te behandelen en haren te verwijderen. Ook roodheid in het gelaat zoals couperose of pigmentvlekken kunnen met licht worden behandeld. De behandelingen zijn niet alleen beperkt tot het gelaat, maar worden ook ingezet op het lichaam voor b.v. huidverstrakking,  volumevermindering of contourvorming.

Er is wel een heel groot verschil in lasers en daarnaast zijn er nog flitslichten, LED lampen en andere technieken die bijvoorbeeld gebruik maken van ultrasound of radiofrequentie.  De ontwikkelingen  volgen elkaar in snel tempo op en worden door heel veel behandelaars aangeboden. Niet iedere behandelaar is wettelijk bevoegd om deze technieken uit te voeren en door gebrek aan overheidstoezicht is het noodzaak geworden een beroepsvereniging op te richten waarin zich, in deze technieken gespecialiseerde en bevoegde, behandelaars kunnen verenigen.

 

WAT KAN DE DALA VOOR U DOEN?

Voor het publiek is het belangrijk zich objectief te kunnen informeren welke technieken er zijn en waarvoor ze ingezet kunnen worden. Iedereen heeft recht op eerlijke en feitelijke informatie aangaande de te verwachten resultaten en de risico’s. Uitgaande van een medisch probleem of een cosmetische wens is het cruciaal te weten wat wel en niet mogelijk is zonder hierbij afhankelijk te zijn van marketing gestuurde informatie. Ook voor collega’s uit de medische sector wordt het belangrijk zich voor gerichte informatie of verwijzing naar een behandelaar te kunnen wenden tot een  ter zake kundige beroepsvereniging.

De DALA streeft dan ook een goede voorlichting van behandelingen aan het publiek alsook aan collega’s na.

 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE DALA.

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het behartigen van de immateriële en materiële belangen van haar leden bij het gebruik van alle op licht en energie gebaseerde behandelmodaliteiten zoals Laser, Intense Pulsed Light, LED (Light Emitting Diode), Radiofrequentie en Ultrasound, toegepast in het bijzonder op het gebied van de cosmetische geneeskunde, evenals het behartigen van ideële belangen in het algemeen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door

– het bevorderen van contact tussen de leden;

– het uitoefenen van beroepsgebonden activiteiten;

– het standaardiseren van behandelprotocollen;

– het verwezenlijken van een kenniscentrum;

– het uitgeven van publicaties;

– het houden van bijeenkomsten en congressen;

– het organiseren van evenementen;

– het onderhouden van contacten naar betreffende regelgeving en controlerende overheidsinstanties

– het geven van voorlichting aan het publiek en behandelaars in de medische sector.