Info over lidmaatschap

De Dutch Aesthetic Laser Association (DALA) is een vakgroep van medisch specialisten die o.m. laser, licht, PDT, ultrasone en alle andere op energie gebaseerde technieken (EBD) inzetten bij hun behandelingen.

Doel van de vereniging:

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het behartigen van de immateriële en materiële belangen van haar leden bij het gebruik van alle op licht en energie gebaseerde behandelmodaliteiten zoals, maar niet beperkt tot Laser, Intense Pulsed Light, LED (Light Emitted Diode), Radiofrequentie en Ultrasound, toegepast in het bijzonder op het gebied van de cosmetische geneeskunde, alsmede het behartigen van ideële belangen in het algemeen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bevorderen van contact tussen de leden;

b. het uitoefenen van beroepsgebonden activiteiten;

c. het standaardiseren van behandelprotocollen;

d. het verwezenlijken van een kenniscentrum;

e. het uitgeven van publicaties;

f. het houden van bijeenkomsten en congressen;

g. het organiseren van evenementen;

h. het onderhouden van contacten naar betreffende regelgeving en controlerende overheidsinstanties.

Aanmelding en informatie over het lidmaatschap: info@dala.nl